PROGRAM SARINGAN COVID-19 PERKESO

PROGRAM UJIAN SARINGAN COVID-19 FASA PEMULIHAN

      


PENGUMUMAN

TAWARAN UJIAN SARINGAN COVID-19 RTK ANTIGEN KEPADA PEKERJA MELALUI KLINIK PANEL DI BAWAH PROGRAM UJIAN SARINGAN COVID-19 FASA PEMULIHAN

Dimaklumkan bahawa PERKESO sedang melaksanakan Program Ujian Saringan COVID-19 Fasa Pemulihan. Melalui program ini, PERKESO membekalkan kit ujian COVID-19 kepada majikan untuk menjalankan ujian saringan COVID-19 di kalangan pekerja.

Bermula 24 November 2021, PERKESO menawarkan ujian saringan COVID-19 dengan menggunakan kaedah Rapid Test Kit (RTK) Antigen kepada pekerja melalui klinik panel sebagai salah satu pilihan di bawah program ini. Tawaran ini terbuka kepada semua pekerja termasuk pekerja asing yang mencarum dengan PERKESO dan bilangan ujian saringan adalah tidak terhad. Ujian saringan COVID-19 ini boleh dijalankan oleh pekerja sendiri tanpa perlu melalui majikan.

Pelaksanaan program ini terhad kepada bilangan kit yang masih berbaki di klinik panel. Justeru, pekerja perlu menghubungi klinik panel terlebih dahulu untuk membuat janji temu sebelum ujian saringan COVID-19 dijalankan. Kos perkhidmatan bagi ujian saringan COVID-19 ini hendaklah ditanggung oleh pekerja.

Senarai klinik panel boleh dirujuk di sini. Sebarang pertanyaan boleh diajukan melalui emel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau talian hotline 1-300-22-8000 atau 03-4264 5089.


PEMBEKALAN KALI KEDUA KIT UJIAN COVID-19 DI BAWAH PROGRAM UJIAN SARINGAN COVID-19 FASA PEMULIHAN

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) telah melaksanakan Program Ujian Saringan COVID-19 Fasa Pemulihan bermula 6 September 2021 bagi memberikan kemudahan kepada majikan untuk melaksanakan ujian saringan COVID-19 di kalangan pekerja. Melalui program ini, PERKESO membekalkan kit ujian saringan COVID-19 kepada majikan berdasarkan bilangan pekerja yang aktif mencarum.

Bagi memastikan majikan dapat melaksanakan ujian saringan COVID-19 secara berterusan, PERKESO telah membenarkan tempahan kali kedua dibuat oleh majikan untuk mendapatkan bekalan kit ujian yang seterusnya. Walau bagaimanapun, tempahan kali kedua ini hanya dibenarkan kepada majikan yang telah menggunakan sepenuhnya kit ujian yang dibekalkan sebelum ini.

Maklumat lanjut berkenaan perkara ini boleh didapati melalui Garis Panduan Majikan Bagi Pelaksanaan Program Ujian Saringan COVID-19 Fasa Pemulihan dan Soalan Lazim Bagi Program Ujian Saringan COVID-19 Fasa Pemulihan yang boleh diperolehi di Portal Program Saringan Prihatin (https://psp.perkeso.gov.my).

Sebarang pertanyaan boleh diajukan melalui emel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau talian hotline 1-300-22-8000 atau 03-4264 5089.


© PERKESO 2021 | Hakcipta Terpelihara